آرشیو » نشست فقه تحقق

جلسه شانزدهم نشست فقه تحقق حجت الاسلام اسدپور
2 روز قبل

جلسه شانزدهم نشست فقه تحقق حجت الاسلام اسدپور

جلسه شانزدهم از فصل دوم نشست فقه تحقق با ارائه حجت الاسلام امین اسدپور  برگزار شد. در این نشست که در تاریخ 26 اردیبهشت 1403 در مؤسسه آموزش عالی حوزوی تهران برگزار شد، حجت الاسلام اسدپور به طرح مباحث خود با موضوع سبک اجتهاد امام خمینی، الگویی برای حل مسئله پرداختند.   سایر نشست ها […]

جلسه پانزدهم نشست فقه تحقق حجت الاسلام یعقوبی
2 روز قبل

جلسه پانزدهم نشست فقه تحقق حجت الاسلام یعقوبی

جلسه پانزدهم از فصل دوم نشست فقه تحقق با ارائه حجت الاسلام سید شهاب الدین یعقوبی  برگزار شد. در این نشست که در تاریخ 19 اردیبهشت 1403 در مؤسسه آموزش عالی حوزوی تهران برگزار شد، حجت الاسلام یعقوبی به طرح مباحث خود با موضوع کاربست روش تحلیل محتوا در مطالعه متون دینی پرداختند.   سایر […]

جلسه چهاردهم نشست فقه تحقق حجت الاسلام ایزدهی
1 ماه قبل

جلسه چهاردهم نشست فقه تحقق حجت الاسلام ایزدهی

جلسه چهاردهم از فصل دوم نشست فقه تحقق با ارائه حجت الاسلام سید سجاد ایزدهی، استاد درس خارج فقه  برگزار شد. در این نشست که در تاریخ 28 فروردین 1403 در مؤسسه آموزش عالی حوزوی تهران برگزار شد، حجت الاسلام ایزدهی به طرح مباحث خود با موضوع چیستی فقه مقاومت در فقه شیعی پرداختند. سایر […]

جلسه سیزدهم نشست فقه تحقق حجت الاسلام قنبرزاده
2 ماه قبل

جلسه سیزدهم نشست فقه تحقق حجت الاسلام قنبرزاده

در این نشست که در تاریخ 9 اسفند 1402 در مؤسسه آموزش عالی حوزوی تهران برگزار شد، حجت الاسلام قنبرزاده به طرح مباحث خود با موضوع استنباط نظام مطلوب بانکداری اسلامی  بر پایه روش استنباط جامع فقه نظام  با راهبرد برون رفت از بانکداری موجود پرداختند.

جلسه دوازدهم نشست فقه تحقق ، حجت الاسلام قنبریان
3 ماه قبل

جلسه دوازدهم نشست فقه تحقق ، حجت الاسلام قنبریان

در این نشست که در تاریخ 25 بهمن 1402 در مؤسسه آموزش عالی حوزوی تهران برگزار شد، حجت الاسلام قنبریان به طرح مباحث خود با موضوع تشریح فرآیند حل مساله درفقه(از مبادی به مبانی تا برگشت به میدان) پرداختند.

جلسه یازدهم فصل دوم نشست فقه تحقق، حجت الاسلام قنبریان
3 ماه قبل

جلسه یازدهم فصل دوم نشست فقه تحقق، حجت الاسلام قنبریان

جلسه نهم از فصل دوم نشست فقه تحقق با ارائه حجت الاسلام محسن قنبریان برگزار شد. در این نشست که در تاریخ 18 بهمن 1402 در مؤسسه آموزش عالی حوزوی تهران برگزار شد، حجت الاسلام قنبریان به طرح مباحث خود با موضوع تشریح فرآیند حل مساله درفقه(از مبادی به مبانی تا برگشت به میدان) پرداختند. سایر نشست […]

جلسه دهم فصل دوم نشست فقه تحقق، حجت الاسلام علی محمدی
3 ماه قبل

جلسه دهم فصل دوم نشست فقه تحقق، حجت الاسلام علی محمدی

در این نشست که در تاریخ 11 بهمن 1402 در مؤسسه آموزش عالی حوزوی تهران برگزار شد، حجت الاسلام قنبرزاده به طرح مباحث خود با موضوع مروری بر راهکارهای گسترش دامنه فقاهت پرداختند

جلسه نهم فصل دوم نشست فقه تحقق حجت الاسلام قنبرزاده
4 ماه قبل

جلسه نهم فصل دوم نشست فقه تحقق حجت الاسلام قنبرزاده

در این نشست که در تاریخ 13 دی 1402 در مؤسسه آموزش عالی حوزوی تهران برگزار شد، حجت الاسلام قنبرزاده به طرح مباحث خود با موضوع اصلاح ساختار نظام بانکی بر اساس روش جامع استنباط در فقه نظام پرداختند.

جلسه هشتم فصل دوم نشست فقه تحقق ، حجت الاسلام علی محمدی
5 ماه قبل

جلسه هشتم فصل دوم نشست فقه تحقق ، حجت الاسلام علی محمدی

در این نشست که در تاریخ 8 آذر 1402 در مؤسسه آموزش عالی حوزوی تهران برگزار شد، حجت الاسلام علی محمدی به طرح مباحث خود با موضوع فقه؛ از دغدغه‌ی "نظام سازی" تا داعیه‌ی "اداره کشور"با تأکید تحولات اجتماعی صد و بیست سال گذشته پرداختند.

جلسه هفتم فصل دوم نشست فقه تحقق حجت الاسلام علی تقی زاده
5 ماه قبل

جلسه هفتم فصل دوم نشست فقه تحقق حجت الاسلام علی تقی زاده

در این نشست که در تاریخ 1 آذر 1402 در مؤسسه آموزش عالی حوزوی تهران برگزار شد، حجت الاسلام تقی زاده به طرح مباحث خود با موضوع مفهوم شناسی تغییر نظم جهانی در قرآن کریم و تاثیر آن در سیاست خارجی انقلاب اسلامی پرداختند.