آرشیو » اقتصاد (گرایش پول و بانک)

منابع آزمون ورودی رشته های تخصصی
9 ماه قبل

منابع آزمون ورودی رشته های تخصصی

با توجه به برگزاری آزمون ورودی رشته های تخصصی موسسه آموزش عالی حوزوی مشکات در تاریخ 21 مرداد 1402، منابع آزمون هر رشته اعلام شد. 

آزمون ورودی سال 1402 – 1403 رشته اقتصاد اسلامی
9 ماه قبل

آزمون ورودی سال 1402 – 1403 رشته اقتصاد اسلامی

آزمون کتبی تخصصی این رشته، همزمان با آزمون سایر رشته‌های تخصصی، در تاریخ 21 مرداد برگزار خواهد شد.

ثبت نام رشته اقتصاد و بانک داری اسلامی
1 سال قبل

ثبت نام رشته اقتصاد و بانک داری اسلامی

ثبت نام در رشته اقتصاد و بانک داری اسلامی آغاز شد