پ
پ

حوزه علمیه مشکات 

موسسه اموزش عالی حوزوی مشکات

شعبه تهران

شـماره تمـاس

021-55194258

مدیریت : داخلی 113

معاونت آموزشی : داخلی 115

آدرس پسـتی

تهران ، بزرگراه آزادگان – پل شهید احمد کاظمی – بزرگراه خلیج فارس(به سمت عوارضی تهران قم) – پل عابر سوم – روستای پلائین – جنب امامزاده آقاعلی اکبر – حوزه علمیه مشکوة، مرکز تخصصی امام خمینی ، شعبه تهران

 

    ثبت دیدگاه

    دیدگاهها بسته است.