درگاه پژوهشی صحف

آخرین شماره های
نشریه علمی - پژوهشی صُحُف

🖊️ فراخوان دوم معاونت پژوهش و عملیات مؤسسه آموزش عالی حوزوی مشکات، برای انتشار مقالات در نشریه علمی – پژوهشی صحف منتشر شد. بر این اساس پژوهشگرانی که مایل به انتشار مقالات خود در شماره دوم نشریه علمی – پژوهشی صحف می باشند، می توانند با مراحعه به صفحه رسمی مجله صحف نسبت به ارسال مقالات خود اقدام نمایند. لازم به ذکر است شماره دوم نشریه صحف با محوریت حوزه دانشی حکمرانی پذیرای مقالات پژوهشگران گرامی می باشد.

📜 محتوای شماره‌ی اوّل مجلّه از این پیوند قابل دریافت است.

🌍 حوزه‌ی دانشی شماره دوم: حکمرانی(عرصه: فرهنگ، سیاست و اقتصاد)

جهت اطلاع از شرایط مقالات به این پیوند مراجعه کنید

🗓️ آخرین مهلت دریافت مقالات: سه‌شنبه ۵ تیرماه ۱۴۰۳ (مصاف با روز‌ عید سعید غدیر)

برای ارسال مقالات به صفحه اختصاصی مجله علمی – پژوهشی صحف مراجعه نمایید

🖊️ لازم به ذکر است مقالات پس از بررسی، تأیید و اصلاحات لازم، گزینش و منتشر خواهد شد و ضمناً پس از دریافت مجوّز نهایی در مؤسّسه‌ی استنادی و پایش علم و فنّاوری جهان اسلام(ISC)، نمایه(فهرست) خواهد شد.

اعضای هیئت علمی
مجله علمی پژوهشی صحف

عبدالحسین خسروپناه
مدیر مسئول
غلامرضا قاسمیان
جانشین مدیرمسئول
محمّدتقی سبحانی‌نیا
هیئت تحریریه
محمدرضا مؤمنی
سردبیر
محمّد حاجی ابوالقاسم دولابی
هیئت تحریریه
رضا تاتاری
سردبیر
محمّدحسن جعفری
هیئت تحریریه
سید شهاب الدین یعقوبی هیق
عضو مشورتی هیات تحریریه
محمد جواد امامی
عضو مشورتی هیات تحریریه
Previous slide
Next slide