آرشیو » مشاوره اسلامی

منابع آزمون ورودی رشته های تخصصی
9 ماه قبل

منابع آزمون ورودی رشته های تخصصی

با توجه به برگزاری آزمون ورودی رشته های تخصصی موسسه آموزش عالی حوزوی مشکات در تاریخ 21 مرداد 1402، منابع آزمون هر رشته اعلام شد. 

ثبت نام رشته مشاوره اسلامی، سطح 3 آغاز شد
1 سال قبل

ثبت نام رشته مشاوره اسلامی، سطح 3 آغاز شد

منابع آزمون و تاریخ آزمون ورودی رشته مشاوره اسلامی مشخص شد