برچسب » آزمون ورودی

اعلام نتایج اولیه آزمون ورودی به دوره تخصص
1 سال قبل

اعلام نتایج اولیه آزمون ورودی به دوره تخصص

نتایج اولیه آزمون ورودی به دوره تخصص سال 1401-1402 اعلام شد.

اطلاعیه آزمون ورود به دوره تخصصی حوزه علمیه مشکات
1 سال قبل
اطلاعیه

اطلاعیه آزمون ورود به دوره تخصصی حوزه علمیه مشکات

مرکز تخصصی حوزه علمیه مشکات ، تهران ، از میان طلاب نخبه واجد شرایط برای سطوح تخصصی 3 و 4 داوطلب می پذیرد