آرشیو » حکمت متعالیه

منابع آزمون ورودی رشته های تخصصی
11 ماه قبل

منابع آزمون ورودی رشته های تخصصی

با توجه به برگزاری آزمون ورودی رشته های تخصصی موسسه آموزش عالی حوزوی مشکات در تاریخ 21 مرداد 1402، منابع آزمون هر رشته اعلام شد. 

آزمون ورودی سال 1402-1403 رشته حکمت متعالیه
11 ماه قبل

آزمون ورودی سال 1402-1403 رشته حکمت متعالیه

آزمون کتبی تخصصی این رشته، همزمان با آزمون سایر رشته‌های تخصصی، در تاریخ 21 مرداد برگزار خواهد شد.