صفحه اصلی » گروه »
27 اردیبهشت 1402 - 13:51
بازدید 375
5

رشته تخصصی (اولویت اول) — حوزه دانشی تربیت، اخلاق و مشاوره | رشته تربیت اخلاقی سطح 4 حوزه دانشی قرآن و حدیث | رشته قرآن و حکمت گرایش اسلام شناسی منظومه ای سطح 4 حوزه دانشی علوم سیاسی و حقوق | رشته فقه حقوق سطح 4 حوزه دانشی علوم اجتماعی | رشته فقه فرهنگ و […]

ارسال توسط : وحید ولوی
پ
پ
 نام و نام خانوادگی اولویت 1 اولویت 2 اولویت 3 تاریخ ثبت نام
23حسین علی درچهحوزه دانشی تربیت، اخلاق و مشاوره | رشته تربیت اخلاقی سطح 41403-01-26
22محمد ابراهیمیحوزه دانشی تربیت، اخلاق و مشاوره | رشته تربیت اخلاقی سطح 41403-01-26
21سالار آرام1403-01-19
20سجاد باباییحوزه دانشی قرآن و حدیث | رشته قرآن و حکمت گرایش اسلام شناسی منظومه ای سطح 41403-01-19
19سعید رجب زاده یزدیحوزه دانشی تربیت، اخلاق و مشاوره | رشته تربیت اخلاقی سطح 41403-01-16
18سید محمد جعفری نژاد1403-01-16
17محمد حسین قرائتیحوزه دانشی علوم سیاسی و حقوق | رشته فقه حقوق سطح 41403-01-13
16محمدرضا قدیریحوزه دانشی قرآن و حدیث | رشته قرآن و حکمت گرایش اسلام شناسی منظومه ای سطح 41402-12-21
15امیرعباس خسرویحوزه دانشی تربیت، اخلاق و مشاوره | رشته تربیت اخلاقی سطح 41402-12-21
14امین رستگار دوستحوزه دانشی علوم سیاسی و حقوق | رشته فقه حقوق سطح 41402-12-12
13امین محمودیحوزه دانشی تربیت، اخلاق و مشاوره | رشته تربیت اخلاقی سطح 41402-12-12
12علی کاریحوزه دانشی تربیت، اخلاق و مشاوره | رشته تربیت اخلاقی سطح 41402-11-16
11علی کاریحوزه دانشی تربیت، اخلاق و مشاوره | رشته تربیت اخلاقی سطح 41402-11-16
10موسی الرضا اصغریانحوزه دانشی تربیت، اخلاق و مشاوره | رشته تربیت اخلاقی سطح 41402-11-15
9حسین کامکارحکمت متعالیه سطح 41402-05-06
8احمد متشکر آرانیمنطق تفسیری سطح 41402-05-03
7امین سراجمنطق تفسیری سطح 41402-05-03
6قاسم سلطانیاقتصاد اسلامی گرایش پول و بانک سطح 41402-05-03
5سید سجاد تقویفقه الاجتماع سطح 41402-05-03
4محمدسجاد بیگیفقه الاجتماع سطح 41402-05-02
3مهدی رفیعیمنطق تفسیری سطح 41402-05-02
2محمد مهدی حاجی کاظم طهرانیاقتصاد اسلامی گرایش پول و بانک سطح 41402-04-20
1عرفان قديريفقه زعامت و مسجد تراز سطح 41402-04-20
0روح اله آهنگريعرفان سطح 41402-04-19
-1امین برسلانیقرآن و حکمت گرایش اسلام شناسی منظومه ای سطح 41402-04-19
-2محمدرضا شبانیمشاوره اسلامی سطح 31402-04-19
-3حسین بلبلیتربیت اخلاقی سطح 41402-04-18
-4محمد مهدی حق گویاناقتصاد اسلامی گرایش پول و بانک سطح 41402-04-18
-5افشین بسیجهمشاوره اسلامی سطح 31402-04-18
-6غلامرضا عزیزی افینقرآن و حکمت گرایش اسلام شناسی منظومه ای سطح 41402-04-18
-7سیدمحمدمیلاد سالارقرآن و حکمت گرایش اسلام شناسی منظومه ای سطح 41402-04-18
-8امیرمحمد زنگنه زاوهفقه حقوق و جزا جرم شناسی سطح 41402-04-18
-9احمد ارشاداقتصاد اسلامی گرایش پول و بانک سطح 41402-04-18
-10محمد جواد نصیریتربیت اخلاقی سطح 41402-04-17
-11رضا امیرزادهتربیت اخلاقی سطح 41402-04-17
-12محمد امین عالمیقرآن و حکمرانی سطح 41402-04-17
-13سید عباس احمدیمشاوره اسلامی سطح 31402-04-17
-14سالار آراماقتصاد اسلامی گرایش پول و بانک سطح 41402-04-15
-15شهاب صدری مجدفقه فرهنگ و رسانه سطح 41402-04-15
-16علی تقی‌زادهقرآن و حکمرانی سطح 41402-04-13
-17حمیدرضا محمودخانیقرآن و حکمرانی سطح 41402-04-13
-18علی پورشاه آبادیقرآن و حکمرانی سطح 41402-04-12
-19مرتضی شاهپوری پاشنه طلادین و سلامت سطح 31402-04-11
-20حسن کریم پور فارسیاقتصاد اسلامی گرایش پول و بانک سطح 41402-04-07
-21محمد ساکیمطالعات اسلامی با رویکرد زبان عربی سطح 41402-04-07
-22محمد علی غفوریانقرآن و حکمرانی سطح 41402-04-06
-23محسن علیزادهمطالعات اسلامی با رویکرد زبان عربی سطح 41402-04-03
-24ناصر ناصری آقابیگلوقرآن و حکمرانی سطح 41402-04-02
-25حسین کاظمیمطالعات اسلامی با رویکرد زبان عربی سطح 41402-04-02
-26ابراهیم عبدی نژادمطالعات اسلامی با رویکرد زبان عربی سطح 41402-04-02
-27حسین ابوییاقتصاد اسلامی گرایش پول و بانک سطح 41402-04-01
-28میلاد سلیمیانفقه حقوق و جزا جرم شناسی سطح 41402-04-01
-29محمدرضا سهرابیمطالعات اسلامی با رویکرد زبان عربی سطح 41402-04-01
-30محمدعلی شاه آبادیفقه حکومت سطح 41402-04-01
-31سید محمد مهدوی اصیلمطالعات اسلامی با رویکرد زبان عربی سطح 41402-03-31
-32محمد مهدی نجاری مرقیحکمت متعالیه سطح 41402-03-30
-33سید قائم حیدری منشمطالعات اسلامی با رویکرد زبان عربی سطح 41402-03-30
-34عرفان علی نژادمطالعات اسلامی با رویکرد زبان عربی سطح 41402-03-30
-35قاسم نوروزیمطالعات اسلامی با رویکرد زبان عربی سطح 41402-03-30
-36محمدرضا محمودیحکمت متعالیه سطح 41402-03-30
-37محمد حسین همتیان نجف ابادیمطالعات اسلامی با رویکرد زبان عربی سطح 41402-03-30
-38علی قره باغیقرآن و حکمرانی سطح 41402-03-30
-39سیدحسین نوروزیقرآن و حکمرانی سطح 41402-03-29
-40سید محمد علی هاشمیان هاشمیانمطالعات اسلامی با رویکرد زبان عربی سطح 41402-03-29
-41امیرحسین بان پورقرآن و حکمرانی سطح 41402-03-28
-42امین عالی حسینیمطالعات اسلامی با رویکرد زبان عربی سطح 41402-03-27
-43محمد خلیلیقرآن و حکمرانی سطح 41402-03-27
-44علیرضا فهیمیفقه حکومت سطح 41402-03-27
-45عقیل رضانسبحکمت متعالیه سطح 41402-03-26
-46محمدمهدی رفیعیحکمت متعالیه سطح 41402-03-25
-47احمد زمانی چریانیحکمت متعالیه سطح 41402-03-25
-48علیرضا نعمتیقرآن و حکمرانی سطح 41402-03-24
-49مسعود رائیجیقرآن و حکمرانی سطح 41402-03-24
-50سیدمحمدحسین مقدس نیانمطالعات اسلامی با رویکرد زبان عربی سطح 41402-03-24
-51مرتضی رحمانیفقه سیاست خارجی و روابط بین الملل سطح 41402-03-24
-52سید محسن هاشمیمطالعات اسلامی با رویکرد زبان عربی سطح 41402-03-23
-53فرهاد شفیعیمشاوره اسلامی سطح 31402-03-22
-54احمد پورمحمدی ماهونکیتربیت اخلاقی سطح 41402-03-22
-55محمد رضا قدیریاقتصاد اسلامی گرایش پول و بانک سطح 41402-03-22
-56عباس تلیان چوگانلومشاوره اسلامی سطح 31402-03-21
-57سید مهدی تقویقرآن و حکمرانی سطح 41402-03-21
-58محمد امیر حمیدی فرتربیت اخلاقی سطح 41402-03-21
-59علی تمجیدیمشاوره اسلامی سطح 31402-03-21
-60سید رضا حیدری1402-03-20
-61مصطفی پاکیزه خوتربیت اخلاقی سطح 41402-03-20
-62مسعود حیدرزادهقرآن و حکمت گرایش اسلام شناسی منظومه ای سطح 41402-03-20
-63حامد تهوریتربیت اخلاقی سطح 41402-03-20
-64محسن شکوه بخشقرآن و حکمت گرایش اسلام شناسی منظومه ای سطح 41402-03-20
-65حسینعلی ادریسیحکمت متعالیه سطح 41402-03-20
-66سیدمحدجواد ابرکیایی1402-03-20
-67علی پورشهریارحکمت متعالیه سطح 41402-03-19
-68سید محسن میرعرب رضیاقتصاد اسلامی گرایش پول و بانک سطح 41402-03-18
-69پوریا رجبیانتربیت اخلاقی سطح 41402-03-18
-70سیدمحمد میرعرب رضیاقتصاد اسلامی گرایش پول و بانک سطح 41402-03-18
-71امین محمودیتربیت اخلاقی سطح 41402-03-18
-72روح الله شاه حسینیفقه فرهنگ و رسانه سطح 41402-03-16
-73سلمان علیزادهفقه فرهنگ و رسانه سطح 41402-03-16
-74محمدصادق رضائی حسین آبادیتربیت اخلاقی سطح 41402-03-14
-75مجتبی نیکیان شفتیمطالعات اسلامی با رویکرد زبان عربی سطح 41402-03-14
-76مسعود عزیزیمشاوره اسلامی سطح 31402-03-12
 نام و نام خانوادگی اولویت 1 اولویت 2 اولویت 3 تاریخ ثبت نام

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.