پیش ثبت نام رشته های تخصصی سال 1403-1404

نکات زیر را پیش از تکمیل فرم حتماً مطالعه نمایید

   • این فرم تنها مخصوص طلاب حوزه علمیه مشکات است که یا در سال آینده قصد ورود به مؤسسه آموزش عالی حوزوی مشکات را دارند(ورودی های 1403) و یا در سال آینده قصد انتخاب رشته ی تخصصی دارند(طلاب دوره تمهید، ورودی های 1402)
   • بر اساس آیین نامه مؤسسه آموزش عالی حوزوی مشکات ، تنها در رشته هایی طلبه ی غیر مشکاتی پذیرش می شود که به تعداد کافی از میان طلاب حوزه علمیه مشکات متقاضی داشته باشد. لذا تکمیل این فرم در فرایند جذب و پذیرش ، برگزاری آزمون ، مصاحبه و … موثر خواهد بود. 
   • ثبت نام قطعی طلاب برای ورود به موسسه و یا ورود به رشته های تخصصی به زودی و در قالب فرم دیگری صورت خواهد گرفت. لکن انجام «پیش ثبت نام» برای طلاب مشکاتی ضروری می باشد.
   • دسته بندی حوزه های دانشی به شیوه تقسیم بندی داخلی مشکات است و با دسته بندی مرکز مدیریت حوزه های علمیه، اندکی متفاوت است. لذا برای پیدا کردن رشته مورد نظر حوزه های دانشی مختلف را بررسی نمایید. بر اساس اعلام ستاد پذیرش مؤسسه آموزش عالی حوزوی مشکات، در سال 1404-1403 تنها در حوزه های دانشی و رشته های زیر پذیرش صورت می پذیرد. رشته های احتمالی دیگر، با هماهنگی مدیریت مؤسسه پذیرش خواهند داشت.
    • حوزه دانشی قرآن و حدیث (رشته قرآن و حکمت)
    • حوزه دانشی منطق ، فلسفه و عرفان (رشته حکمت متعالیه)
    • حوزه دانشی تربیت اخلاق و مشاوره (فقه خانواده ، تربیت اخلاقی ، مشاوره اسلامی سطح 3)
    • حوزه دانشی اقتصاد اسلامی (اقتصاد اسلامی گرایش پول و بانک)
    • حوزه دانشی علوم سیاسی و حقوق (فقه حکومت ، فقه سیاست خارجی و روابط بین الملل، مطالعات اسلامی)
    • حوزه دانشی علوم اجتماعی (فقه فرهنگ و رسانه)