داوطلب گرامی؛


باعرض خوش آمدگویی و تبریک قبولی شما در آزمون علمی، توجه شما را به
تذکرات بسیار مهم زیر جلب می نماییم

-1فرم زیر را به دقت و حوصله پر نمایید و از جوابهای کلیشه ای و تکراری و کلی گویی بپرهیزید تا از امتیاز پاسخگویی کامل بهره مند شوید.

-2مطالب فرم زیر، پایه سوالات مصاحبه و تحقیق از معرف ها خواهد بود، بنابراین در نهایت صداقت و دقت به سوالات پاسخ دهید.

-3سوالاتی که چند قسمت دارد باید به صورت تفکیک شده پاسخ داده شوند.

-4 پس از ارسال فرم امکان ویرایش نیست. لطفاً پیش از ارسال با دقت موارد تکمیل شده را بررسی کنید

پیشاپیش از حوصله و شکیباییتان در پاسخگویی سپاسگزاری میکنیم