آرشیو » پژوهش

جلسه پانزدهم نشست فقه تحقق حجت الاسلام یعقوبی
2 روز قبل

جلسه پانزدهم نشست فقه تحقق حجت الاسلام یعقوبی

جلسه پانزدهم از فصل دوم نشست فقه تحقق با ارائه حجت الاسلام سید شهاب الدین یعقوبی  برگزار شد. در این نشست که در تاریخ 19 اردیبهشت 1403 در مؤسسه آموزش عالی حوزوی تهران برگزار شد، حجت الاسلام یعقوبی به طرح مباحث خود با موضوع کاربست روش تحلیل محتوا در مطالعه متون دینی پرداختند.   سایر […]

راه اندازی میز آثار پژوهشی طلاب مؤسسه
2 روز قبل

راه اندازی میز آثار پژوهشی طلاب مؤسسه

به همت معاونت پژوهش و عملیات موسسه آموزش عالی حوزوی مشکات، میز نمایشگاه دائمی در محلّ اتاق معاونت پژوهش و عملیات تخصّص(تهران) دائر شده است. در این نمایشگاه بخشی از آثار پژوهشی، تألیفات و گزارش عملیات ها در کنار پایان نامه های طلاب محترم به معرض دید قرار گرفته است. همچنین این معاونت از از طلّاب […]

انعقاد ۵ قرارداد پژوهشی پروژه‌محور با اندیشکده‌ها و گروه‌های علمی
2 هفته قبل

انعقاد ۵ قرارداد پژوهشی پروژه‌محور با اندیشکده‌ها و گروه‌های علمی

به همت معاونت پژوهش و عملیات مؤسسه آموزش عالی حوزوی مشکات 5 قرارداد پژوهشی پروژه محور با اندیشکده ها و گروه های علمی (قرارگاه تحقق) به منظور تهیه کتاب های علمی منعقد شد. 

جلسه چهاردهم نشست فقه تحقق حجت الاسلام ایزدهی
1 ماه قبل

جلسه چهاردهم نشست فقه تحقق حجت الاسلام ایزدهی

جلسه چهاردهم از فصل دوم نشست فقه تحقق با ارائه حجت الاسلام سید سجاد ایزدهی، استاد درس خارج فقه  برگزار شد. در این نشست که در تاریخ 28 فروردین 1403 در مؤسسه آموزش عالی حوزوی تهران برگزار شد، حجت الاسلام ایزدهی به طرح مباحث خود با موضوع چیستی فقه مقاومت در فقه شیعی پرداختند. سایر […]

جلسه سیزدهم نشست فقه تحقق حجت الاسلام قنبرزاده
2 ماه قبل

جلسه سیزدهم نشست فقه تحقق حجت الاسلام قنبرزاده

در این نشست که در تاریخ 9 اسفند 1402 در مؤسسه آموزش عالی حوزوی تهران برگزار شد، حجت الاسلام قنبرزاده به طرح مباحث خود با موضوع استنباط نظام مطلوب بانکداری اسلامی  بر پایه روش استنباط جامع فقه نظام  با راهبرد برون رفت از بانکداری موجود پرداختند.

جلسه دوازدهم نشست فقه تحقق ، حجت الاسلام قنبریان
3 ماه قبل

جلسه دوازدهم نشست فقه تحقق ، حجت الاسلام قنبریان

در این نشست که در تاریخ 25 بهمن 1402 در مؤسسه آموزش عالی حوزوی تهران برگزار شد، حجت الاسلام قنبریان به طرح مباحث خود با موضوع تشریح فرآیند حل مساله درفقه(از مبادی به مبانی تا برگشت به میدان) پرداختند.

جلسه یازدهم فصل دوم نشست فقه تحقق، حجت الاسلام قنبریان
3 ماه قبل

جلسه یازدهم فصل دوم نشست فقه تحقق، حجت الاسلام قنبریان

جلسه نهم از فصل دوم نشست فقه تحقق با ارائه حجت الاسلام محسن قنبریان برگزار شد. در این نشست که در تاریخ 18 بهمن 1402 در مؤسسه آموزش عالی حوزوی تهران برگزار شد، حجت الاسلام قنبریان به طرح مباحث خود با موضوع تشریح فرآیند حل مساله درفقه(از مبادی به مبانی تا برگشت به میدان) پرداختند. سایر نشست […]

جلسه دهم فصل دوم نشست فقه تحقق، حجت الاسلام علی محمدی
3 ماه قبل

جلسه دهم فصل دوم نشست فقه تحقق، حجت الاسلام علی محمدی

در این نشست که در تاریخ 11 بهمن 1402 در مؤسسه آموزش عالی حوزوی تهران برگزار شد، حجت الاسلام قنبرزاده به طرح مباحث خود با موضوع مروری بر راهکارهای گسترش دامنه فقاهت پرداختند

جلسه نهم فصل دوم نشست فقه تحقق حجت الاسلام قنبرزاده
4 ماه قبل

جلسه نهم فصل دوم نشست فقه تحقق حجت الاسلام قنبرزاده

در این نشست که در تاریخ 13 دی 1402 در مؤسسه آموزش عالی حوزوی تهران برگزار شد، حجت الاسلام قنبرزاده به طرح مباحث خود با موضوع اصلاح ساختار نظام بانکی بر اساس روش جامع استنباط در فقه نظام پرداختند.

رونمایی از دو فصلنامه علمی پژوهشی صحف
5 ماه قبل

رونمایی از دو فصلنامه علمی پژوهشی صحف

به همت معاونت عملیات و پژوهشی موسسه آموزش عالی حوزوی مشکات نسخه اول از دوفصلنامه علمی پژوهشی صحف منتشر و در حاشیه اختتامیه جشنواره شیخ مفید رونمایی شد. در شماره اول این نشریه از مجموع 37 اثر ارسالی به معاونت پژوهشی موسسه ، 8 اثر شامل 6 مقاله و 2 گزارش پروژه به چاپ رسیده […]