نویسنده : محمد رضا مومنی

آغاز به کار آزمایشی سایت خبری مرکز تخصصی امام خمینی ، شعبه تهران
4 سال قبل
افتتاحیه مرکز تخصصی امام خمینی ، شعبه تهران
4 سال قبل
برگزار شد

افتتاحیه مرکز تخصصی امام خمینی ، شعبه تهران

مراسم افتتاحیه مرکز تخصصی امام خمینی (ره) ، شعبه تهران برگزار شد.

ارتباط با ما
4 سال قبل